• Περισσότερα
  Αγγλικά για ενήλικες
 • Περισσότερα
  Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ
 • Περισσότερα
  Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Voucher για 2.000 Ανέργους 30-45 ετών πτυχιούχους θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης σε ειδικότητες Πληροφορικής
 • Περισσότερα
  Σεμινάριο Autocad
 • Περισσότερα
  Σεμινάριο Solidworks
 • Περισσότερα
  Eκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας (Άδεια Security)
 • Περισσότερα
  Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ
 • Περισσότερα
  Βασικές Ενότητες Πληροφορικής
 • Περισσότερα
  Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων
 • Περισσότερα
  Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων ΕΦΕΤ