ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η δράση περιλαμβάνει:
• 1200 ώρες κατάρτισης (240 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, 960 ώρες πρακτικής άσκησης σε ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ του ΠΕΔΥ (ΝΜΥ και ΤΜΥ))
• Συνολικό επίδομα 7800 ευρώ

Στόχος του προγράμματος:
To πρόγραμμα θα διαρκέσει 1.200 ώρες και έχει ως στόχο τη θεωρητική και επαγγελματική πρακτική άσκηση για νέους πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ των παρακάτω ειδικοτήτων:

ΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (OIKONOMOΛOΓOI)
ΠΕ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Σημαντικό ρόλο για την επιλογή σας αποτελεί η χρονική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ και Κέντρα Υγείας.

 

voucherygeias150x150
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΈΝΩΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013