ΛΑΕΚ 1-30

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Παυλίτσας παρέχει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν  την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους  χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης .
Επιπλέον,  οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσθετες δεξιότητες και ικανότητες και επιδοτούνται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης με το ποσό των 160€ με απευθείας κατάθεση από τον ΟΑΕΔ σε τραπεζικό τους λογαριασμό.

 

Οι εργαζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

  1. Αίτηση εργαζομένου (εδώ)
  2. Αίτηση επιχείρησης (εδώ)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης (εδώ)
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας
  5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφάλισης
  6. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού
  7. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
  • Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι με ασφάλεια ΙΚΑ.
  • Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαρκούν 32 ώρες (8 ημέρες), εκτός ωραρίου εργασίας στην εκπαιδευτική δομή μας στην οδό Πίνδου 6, 50100, Κοζάνη.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο που αφορά στο Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
εργαζοµένων σε µικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-30) έτους 2017.

Στοιχεία

Πίνδου 6, 501 00 Κοζάνη
Τηλ. 24610 27654
Κιν. 6981 300346
Website: http://pavlitsask.gr
Email: pavlitsask@yahoo.gr