Αναμένεται άμεσα, από τις αρχές του 2019, να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης, Πρακτικής και Πιστοποίησης, για 3.000 άνεργους νέους ηλικίας 22 έως 29 ετών, σύμφωνα με ανακοινώσεις στον τύπο του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το πρόγραμμα που αναμένεται, αφορά:

 • Στοχευμένη κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής, ηλικίας από 22 έως 29 ετών.
  Ενδεικτικές ειδικότητες:
  ♦ Διαχείριση Κοινωνικών Δικτύων
  ♦ Marketing πολιτιστικών οργανισμών
  ♦ Διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών
  ♦ Συμβουλευτική τρίτης ηλικίας
  ♦ Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών