Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου Autocad είναι η εισαγωγή στη σχεδίαση σε 2 αλλά και σε 3 διαστάσεις με τη χρήση του προγράμματος το οποίο αποτελεί την πλέον διαδεδομένη πλατφόρμα ψηφιακής σχεδίασης και το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από ελεύθερους επαγγελματίες και τεχνικά γραφεία. Επιπλέον,

 • η εκμάθηση των κανονισμών του μηχανολογικού σχεδίου και η εμπέδωσή τους μέσω εκπόνησης σειράς θεμάτων
 • η απόκτηση της γνωστικής επάρκειας ανάγνωσης σχεδίων εξοπλισμού βιομηχανικών διεργασιών
 • η γνώση της σχεδίασης διαγραμμάτων ροής
 • η στοιχειώδης γνώση των στοιχείων μηχανών και των μηχανουργικών κατεργασιών
 • η στοιχειώδης γνώση άλλων τύπων σχεδίων (ηλεκτρολογικό, δομικό, κλπ.)
 • η εκπόνηση σχεδίων σε Η/Υ

Απευθύνεται σε:

Άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στο ηλεκτρονικό σχέδιο σε 2 ή και 3 διαστάσεις, είτε για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν πανεπιστημιακά προγράμματα χωρίς να έχουν προηγούμενη εκπαίδευση είτε για να απασχοληθούν σε τεχνικά γραφεία

Δομή του προγράμματος

Το περιεχόμενο της προετοιμασίας AutoCad περιλαμβάνει:

 • Περιήγηση στο AutoCAD
 • Προβολή αντικειμένων
 • Status Bar
 • Βασικές Σχεδιαστικές Εντολές
 • Σύστημα Συντεταγμένων: Καρτεσιανές και Πολικές Συντεταγμένες
 • Έλξεις Αντικειμένων
 • Εντολές Μορφοποίησης Αντικειμένων
 • Οργάνωση του Σχεδίου
 • Εντολές Μετρήσεων
 • Μεταβολή Αντικειμένων
 • Layout_ Διαχείριση Και Επιλογές Εκτύπωσης
 • Drawing Annotation
 • Διαγραμμίσεις (Hatching Objects)-Δημιουργία Μπλόκ
 • Δημιουργία Σύνθετων Αντικειμένων
 • Πίνακες και Παλέτες Σχεδίασης και Προσαρμογή βασικών Εργαλείων
 • Sheet Set Manager-External Reference