Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Σε ποιους απευθύνεται:

  • σε μεμονωμένους ενδιαφερόμενους,
  • σε επιχειρήσεις τροφίμων που ενδιαφέρονται να καταρτίσουν το προσωπικό τους,
  • σε επαγγελματικούς φορείς του κλάδου τροφίμων που επιθυμούν κατάρτιση ή ενημέρωση τόσο σε γενικά όσο και σε ειδικά ζητήματα ασφάλειας, ποιότητας και επισήμανσης τροφίμων σχετικά με τον κλάδο τους.

Περιγραφή του σεμιναρίου:

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, είναι υποχρεωτική η κατάρτιση όλου του προσωπικού που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που καλύπτουν όλα τα στάδια της αλυσίδας τροφίμων (παρασκευαστές, επεξεργαστές, μεταφορείς, διανομείς, αποθήκες, λιανικό εμπόριο, μαζική εστίαση, κλπ), ανεξαρτήτως της υπαλληλικής τους σχέσης (μόνιμοι, συμβασιούχοι, εποχικοί) και της ιθαγένειάς τους.

Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 Παυλίτσας οργανώνει ευέλικτα προγράμματα  κατάρτισης προσωπικού  επιχειρήσεων τροφίμων:

  • επιπέδου 1: αφορούν εκπαίδευση σε βασικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, διάρκειας τουλάχιστον 10 ωρών και απευθύνονται σε χειριστές τροφίμων
  • επιπέδου 2: αφορούν εκπαίδευση σε γενικούς και ειδικούς τομείς τροφίμων, διάρκειας τουλάχιστον 20 ωρών και απευθύνονται σε χειριστές τροφίμων, εργοδηγούς, προϊστάμενους και διευθυντές επιχειρήσεων.

 

Στα προγράμματα κατάρτισης διδάσκουν έμπειροι μεταπτυχιακοί επιστήμονες, εξειδικευμένοι στον έλεγχο και ασφάλεια των τροφίμων, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

Σκοπός:

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις τροφίμων καθώς και οι υπεύθυνοι αυτών να διασφαλίσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την παραγωγή ασφαλών τροφίμων και την προστασία του καταναλωτή.

Θεματικές ενότητες:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και αρχές του HACCP που σχετίζονται με την εφαρμογή του.

1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων

2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών

3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους

4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

5. Το Εργασιακό Περιβάλλον

6. Πρακτικές καθαρισμού

7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών

8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Το ΚΔΒΜ προσφέρει δυνατότητα υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης στην έδρα του, καθώς και στις έδρες των επιχειρήσεων τροφίμων, επαγγελματικών φορέων, κλπ.

Πληροφορίες

Το σεμινάριο επιπέδου 1 πραγματοποιείται συνολικά σε 10 ώρες.

Παρέχεται Βεβαίωση παρακολούθησης και υλικό σημειώσεων.

Κόστος συμμετοχής σεμιναρίου: 60€

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Τα πεδία με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά.

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στα Εκπαιδευτήρια Παυλίτσας δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Στοιχεία

Πίνδου 6, 501 00 Κοζάνη
Τηλ. 24610 27654
Κιν. 6981 300346
Website: http://pavlitsask.gr
Email: pavlitsask@yahoo.gr