Απευθύνεται:

  • σε χρήστες γεωργικών φαρμάκων είτε για επαγγελματική είτε για προσωπική χρήση

Πιστοποίηση:

Τα γεωργικά φάρμακα αποτελούν πολύτιμο εργαλείο του κάθε παραγωγού για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας τέθηκαν κανόνες μέσω της θέσπισης Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Πρωταρχικός στόχος είναι η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, αφού παρέχει προστασία τόσο στο χρήστη γεωργό όσο και στον καταναλωτή και στο περιβάλλον. Βοηθά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων που είναι χρήσιμα στη γεωργία και όχι μόνο. Τα υψηλής ποιότητας παραγόμενα προϊόντα με ήπιες καλλιεργητικές μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον είναι σήμερα περιζήτητα στην αγορά, γιατί είναι ασφαλή και υγιεινά και προτιμούνται από τον καταναλωτή.

Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη για την αγορά γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τον Νόμο 4036/2012

Θεματικές ενότητες:

  • Γενική κατάρτιση
  • Κίνδυνοι των γεωργικών φαρμάκων
  • Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία
  • Εξοπλισμός εφαρμογής

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό.

Πληροφορίες

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται καθημερινές από 08:00 έως 14:00.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε τυχόν απορίες σας.

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ερμής δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Συμφωνώ να διαβιβαστούν τα προσωπικά μου δεδομένα επικοινωνίας στο ΚΔΒΜ ΕΡΜΗΣ ΙΚΕ για τους ανωτέρω ενημερωτικούς σκοπούς.