Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 ΕΡΜΗΣ είναι ένα ΝΕΟ – ΣΥΓΧΡΟΝΟ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΟ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ εκπαιδευτήριο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ.

Παρέχει κατάρτιση σχεδόν σ’ όλους τους επαγγελματικούς κλάδους (Τουρισμός, Πληροφορική, Οικονομία & Διοίκηση, Τεχνικά Επαγγέλματα, Μεταποίηση, Μεταφορές, Υγεία & Πρόνοια, Αγροτικά επαγγέλματα, Περιβάλλον, Παιδαγωγικά, Πολιτισμός & Αθλητισμός).

Τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 ΕΡΜΗΣ είναι η παροχή υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς:

  • Επιδοτούμενα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις.
  • Πιστοποιημένα σεμινάρια στις σφαίρες της οικονομίας, της πολιτικής, της κοινωνιολογίας, της βιολογίας, της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας.
  • Λειτουργία πιστοποιημένου κέντρου εκμάθησης Πληροφορικής
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε ανέργους και εργαζόμενους σε θέματα όπως διερεύνηση επαγγελματικών ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων, επαγγελματικός προσανατολισμός, διασύνδεση με την αγορά εργασίας, σε νέους επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων

 

Γιατί να επιλέξω το Κε.Δι.Βι.Μ. Ερμής?

  • Γιατί δίνει αξία στην επιλογή σας, μέσα από την παροχή υψηλής  ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών,  ώστε ο εκπαιδευόμενος να μεγιστοποιεί την ωφέλεια του σε γνώση και εξειδίκευση.
  • Γιατί κάθε Συνεργάτης του Κε.Δι.Βι.Μ. Ερμής εργάζεται με αίσθημα ευθύνης και αξιοπιστίας, ώστε να μπορείτε πάντα να έχετε έναν Αρωγό στο δρόμο της επιτυχίας σας.