ΚΔΒΜ ΕΡΜΗΣ ΙΚΕ
10 months ago

10 months ago

Παράταση του προγράμματος κατάρτισης 150.000 εργαζομένων

Παρατείνεται έως τις 14 Οκτωβρίου 2023 η προθεσμία λήξης του προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με ... See more

10 months ago

10 months ago

Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης (ήτοι έως 28 Αυγούστου 2023), μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://epop.army.gr

10 months ago

10 months ago

10 months ago

10 months ago

10 months ago

10 months ago

https://110.panemmi.gr/news/m/4/el-GR?fbclid=IwAR3kQQQ6eE_oS4GIJstFmwgsMNempJ8px2h-oGBtkHUCSUy4LPjUm7fEzws

Επιδοτούμενο πρόγραμμα εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

• Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής αιτήσεων: 28/07/2023 και ώρα 00:00:01.
• Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής αιτήσεων: ... See more

« 2 of 2 »