Περιγραφή του σεμιναρίου:

Το ΚΔΒΜ ΕΡΜΗΣ ΙΚΕ παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security). Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.

Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας, και μέσω e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση).

Για όλες τις ειδικότητες προσωπικού ασφαλείας προβλέπεται η βασική εκπαίδευση των 105 ωρών.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • σε όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει
 • σε επαγγελματίες του κλάδο

Σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι καταρτιζόμενοι να συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, να επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά, να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λπ., γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Θεματικές ενότητες:

 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός κώδικας
 • Ποινική  δικονομία
 • Ειδικοί  ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία πρόσωπων
 • Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών

Πληροφορίες

Το σεμινάριο πραγματοποιείται συνολικά σε 105 ώρες.

Παρέχεται Βεβαίωση παρακολούθησης για συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης άδειας και υλικό σημειώσεων.

ΈΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ξεκινούν νέα τμήματα. Κλείστε τώρα θέση!!!!

SECURITY
Προσωπικά Δεδομένα
Το ΚΔΒΜ Ερμής ΙΚΕ συλλέγει, εφόσον δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας, τα παραπάνω δεδομένα για να σας ενημερώνει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων . Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούμε και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Το ΚΔΒΜ Ερμής ΙΚΕ σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιήσει τα στοιχεία σας σε τρίτους.