Ταχύρρυθμα μαθήματα, τμήματα πρωϊνά ή απογευματινά, διάρκεια 2 μήνες.

  • Κλείσε θέση άμεσα για να προλάβεις τις εξετάσεις.

Ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις μεγαλύτερο του 96%!

Διαθέσιμες εξετάσεις Αγγλικών προς επιλογή εδώ.

Το ΚΔΒΜ ΕΡΜΗΣ ΙΚΕ υλοποιεί δια ζώσης πρόγραμμα Αγγλικών που οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού για τα επίπεδα από Β1 έως και C2.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα σε αίθουσα 2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες. Τα τμήματα είναι ολιγομελή και υπάρχει διαθεσιμότητα σε τμήματα πρωινά ή απογευματινά για τα επίπεδα, από Β2 έως και C2.

Το πρόγραμμα είναι ταχύρρυθμο, διαρκεί 2 μήνες, και στην λήξη οδηγούμαστε σε εξετάσεις πιστοποίησης για το πιστοποιητικό του OCN.
Το πιστοποιητικό [Open College Network London Region] είναι αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τόσο στο δημόσιο (Ελληνικό δημόσιο & ΑΣΕΠ), όσο και στον ιδιωτικό τομέα μέχρι και το επίπεδο C2 και έχει Δια Βίου Ισχύ.

Το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις είναι μεγαλύτερο από 96% , ακόμα και στο επίπεδο του Proficiency. Και υπάρχει και η δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης!

Δομή Πιστοποιητικού

Η εξέταση περιλαμβάνει: 📌Speaking, 📌Reading, 📌Writting & 📌Listening

Για την επιτυχία στην εξέταση χρειάζεται ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με το 50% και η βαθμολογία συμψηφίζεται από όλα τα section.

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει να προσκομίσετε στον φορέα μας:

  • την αίτηση
  • ευκρινές αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου,
  • το αποδεικτικό πληρωμής.

Υποστηρικτικό Υλικό

Ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο για εσάς σήμερα; Κατεβάστε τα sample tests και αξιολογήστε το επίπεδό σας πριν κάνετε την αίτησή σας. Αν το γνωρίζετε ήδη, αξιοποιήστε τα sample tests, για να εξοικειωθείτε και να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις σας.Sample Tests

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ