Πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» για την κατάρτιση 150.000 εργαζομένων στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Σκοπός της δράσης

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας έως 80 ωρών σε 150.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ηλικίας άνω των 18 ετών, μέσω Voucher, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

 • Θεωρητική κατάρτιση με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση διάρκειας έως 80 ωρών.
 • Απόκτηση Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο κατάρτισης.
 • Συνολικό Εκπαιδευτικό επίδομα έως 400 € μικτά

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας έως 80 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
 • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η επιλογή των ωφελουμένων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης.

Αντικείμενα κατάρτισης

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 • Κυκλική οικονομία
 • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Στον παρακάτω σύνδεσμο επιλέξτε πρόγραμμα κατάρτισης εφόσον είστε επιτυχών.

Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να μας στείλετε τον αριθμό υποβολής της αίτησης για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα.

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ !

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο 2461027654, ermiskek@yahoo.com ή στο χώρο μας Πίνδου 6, Κοζάνη (πίσω από το λαογραφικό μουσείο)

ΝΕΟ VOUCHER ΔΥΠΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΕΟ VOUCHER ΔΥΠΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Παρακολούθησα