Νέος κύκλος κατάρτισης «Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα» για 30.000 ανέργους σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Η ΔΥΠΑ προχωρά στην επέκταση του προγράμματος, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιπλέον 30.000 ανέργους να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές τους, με σχετική πιστοποίηση, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

 • Θεωρητική κατάρτιση με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση διάρκειας έως 200 ωρών.
 • Απόκτηση Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο κατάρτισης.
 • Συνολικό Εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000€

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 3. Να μην έχουν παρακολουθήσει το ίδιο σεμινάριο της ΔΥΠΑ ανέργων ή εργαζομένων (είτε πράσινες είτε ψηφιακές δεξιότητες)

Ενδεικτικά κάποιοι τίτλοι προγραμμάτων που μπορείτε να παρακολουθήσετε:

Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://voucher.gov.gr/

 • Κυκλική Οικονομία
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
 • Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
ΝΕΟ VOUCHER ΔΥΠΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΝΕΟ VOUCHER ΔΥΠΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Παρακολούθησα το σεμινάριο ανέργων (1000 ευρώ) ή εργαζομένων (400 ευρώ) της ΔΥΠΑ