Σε ποιους απευθύνεται σε:

 • τοπικούς συλλόγους
 • σωματεία
 • συνδέσμους
 • ενώσεις

Περιγραφή του σεμιναρίου:

Εκπαίδευση στελεχών τοπικών συλλόγων, σωματείων και ομάδων πολιτών, για την οργάνωση γραφείων τύπου και δημοσίων σχέσεων, καθώς και τη διαχείριση της τοπικής δημοσιότητας και της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας των τοπικών φορέων.

Σκοπός – στόχος:

Εκπαίδευση ενός ή και δύο ατόμων από κάθε τοπικό σύλλογο και σωματείο, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου να αναλάβουν το έργο της δημοσιότητας, του γραφείου τύπου και της οργάνωσης του συλλόγου σε ό,τι αφορά την επικοινωνία του φορέα που εκπροσωπούν.

Δεξιότητες που θα αποκτηθούν :

 • Οργάνωση του συλλόγου – φορέα (εσωτερική-μέλη, εξωτερική-κοινωνία)
 • Σύσταση – αποστολή Δελτίων τύπου – ενημέρωσης
 • Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου για δραστηριοποίηση του φορέα
 • Δημιουργία και διαχείριση μέσων επικοινωνίας του φορέα (μέσων κοινωνικής δικτύωσης)
 • Τεχνικές προώθησης των υπηρεσιών του φορέα
 • Διαχείριση πιθανών αντιρρήσεων των χρηστών των παρεχομένων υπηρεσιών

Θεματικές ενότητες:

 • Ο κόσμος της επικοινωνίας και των ειδήσεων Τοπική δημοσιότητα-ειδήσεις-νέα
 • Η συμπεριφορά του χρήστη των παρεχομένων υπηρεσιών
 • Η ανάγκη οργάνωσης της επικοινωνίας των τοπικών φορέων, σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο
 • Η διαδικασία της προώθησης
 • Ο ρόλος και η σημασία της επικοινωνίας στη διοίκηση του τοπικού φορέα
 • Καταναλωτικοί τύποι
 • Σχέση του τοπικού φορέα με την τοπική κοινωνία και τους φορείς εξουσίας
 • Τύποι πελατών
 • Οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Τύπου
 • Τεχνικές πωλήσεων
 • Οργάνωση δημοσίων σχέσεων
 • Διαχείριση αντιρρήσεων
 • Προετοιμασία και οργάνωση συνέντευξης τύπου, ενημερωτικών εκδηλώσεων και προωθητικών επικοινωνιακών ενεργειών του τοπικού συλλόγου
 • Δημιουργία μέσων και εργαλείων για μια αποτελεσματική επικοινωνιακή πολιτική

Πληροφορίες

Εκπαιδευτές:

 1. Μαυρίδης Αντώνιος, Δημοσιογράφος, Πολιτισμολόγος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων
 2. Παυλίτσας Κωνσταντίνος, Διδάκτορας Οικονομολόγος με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία, Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Το σεμινάριο πραγματοποιείται συνολικά σε 40 ώρες και είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.

Παρέχεται Βεβαίωση παρακολούθησης και δυνατότητα πιστοποίησης από τον εξειδικευμένο φορέα πιστοποίησης προσόντων Global Cert.

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας φόρμας δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.